Stacks Image 2083
Chok/traume og Mentor

Kurset er rettet mod at give dig viden og forståelse af det menneskelige nervesystem, den tredelte hjerne og begrebet limbisk resonans. Mange af de mennesker der har brug for en mentor, har i deres liv været udsat for chok, traumer eller stresstilstande som skaber forstyrrelse i forsøget på at få en normal dagligdag med dens opgaver og krav til at fungere.

Du vil på dette modul få en grundlæggende indsigt i, hvordan vores nervesystem reagerer når det overbelastes, og hvad det skaber af reaktionsmønstre. Du vil ligeledes få viden om den tredelte hjerne - en teori fra den nyeste hjerneforskning, og hvad der sker neurologisk når vi udsættes for chok, traumer eller stress, og hvordan mennesker reagerer under disse omstændigheder.

Endvidere vil vi arbejde med begrebet limbisk resonans, som omhandler ny viden om, hvordan vi med vores nærvær, kontaktevne og egentilstand kan medvirke til at skabe balance i et andet menneskes nervesystem, og hvordan vi ad denne vej kan hjælpe mennesker i chok/traume eller stresstilstande.
Man kan sige at mentorfunktionen og nært relationsarbejde generelt skaber en vældig frugtbar grobund for arbejdet med limbisk resonans, og på dette modul vil vi skærpe din opmærksomhed på, hvordan du bevidst bruger denne viden i dit arbejde.
Undervisningsform: Teori, praksistræning, gruppereflektion og direkte supervision.
Varighed: 4 dage / 9.00 - 15.00
Pris: Kr. 3.600 pr. person ved min. 10 deltagere. Kursusmaterialer inkluderet.
Sted: Hos Jer.
Information/tilmelding: viggo@mentorakademiet.dk
Åboulevard 5. 2.2. - 1635 København V
Tlf:: 22 50 27 64.