Kursistoplevelser fra mentoruddannelsen "Fremtidens Mentor" i samarbejde med University College Lillebælt afsluttet juni 2013…….

vm@mentorakademiet.dk Tlf.: 22 50 27 64