Stacks Image 2083
Misbrug og Mentor

Det vigtigste element i dette kursus er, at du får den nødvendige viden til at opdage en begyndende ubalance i din fokuspersons adfærd, så denne på et så tidligt tidspunkt som muligt kan få professionel hjælp fra eksperter i det relevante netværk.
Du får viden om det private og offentlige behandlersystem, så du kan guide i den rigtige retning.
Du vil også få en større forståelse for “mennesket bag problemet”, så du kan yde kvalificeret hjælp i en recoveryproces for din fokusperson.
Du vil lære hvad forskellige typer misbrug kan forårsage af personlig adfærdsændring, og du vil få indblik i hvordan du kan hjælpe med at forbinde din fokusperson til det rette behandlingstilbud.
Du vil lære om de gængse typer adfærdsændrende stoffer, og hvad de gør ved den kropslige biologi, og du vil lære om signalstoffer, belønningssystemer og neurologiske processer i forbindelse med et misbrug.
Vi fokuserer på, hvad du som mentor kan gøre for at stimulere din fokusperson til at få positive oplevelser, der udløse samme signalstoffer som det tidligere foretrukne misbrug aktiverede, uden brug af kunstige hjælpemidler, hvilket kan være en vigtig hjælp i processen med at afvikle et misbrug.
Undervisningsform: Teori, praksistræning, gruppereflektion og direkte supervision.
Varighed: 4 dage / 9.00 - 15.00
Pris: Kr. 3.600 pr. person ved min. 10 deltagere. Kursusmaterialer inkluderet.
Sted: Hos Jer.
Information/tilmelding: viggo@mentorakademiet.dk
Åboulevard 5. 2.2. - 1635 København V
Tlf:: 22 50 27 64.