Stacks Image 2083
Modul 1: Fundamentet

Modul 1 omhandler de mest grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet, hvor vi introducerer mentorbegrebet.
Du får indblik i denne arbejdsforms mange muligheder, mentorrollens forskellige facetter, og lærer hvordan du navigerer som mentor.
Ligeledes træner vi evnen til at være kontaktfuld og nærværende, og du lærer at skabe rammerne for en procesorienteret samtale gennem træning af lytte- og spørgeteknikker.
Vi har fokus på relationsarbejdets muligheder og krav, og du får indblik i dine egne styrkeområder og arbejdspunkter i forhold til mentorrollen, da det er en væsentlig fordel med et veludviklet selvkendskab i dette intensive arbejde med andres udvikling.
Personlig rummelighed, sund afgrænsning og selvomsorg er ligeledes begreber vi arbejder med. Du vil få indsigt i hvordan du skaber balance mellem dit arbejdsliv og privatliv, så du kan være “langtidsholdbar” i mentorarbejdet, og du lærer at dokumentere dit mentorarbejde.