Stacks Image 7692
Modul 2: Coaching 

Modul 2 omhandler effektive kommunikative redskaber, som hjælper til at skabe handling og bevægelse. Du vil lære at bruge en coachingform, som er tilpasset mentorarbejdet, og skærpe din evne til at afdække ressourcer og potentialer hos din fokusperson, samt hjælpe denne til at udvikle nye kompetencer i sit liv. 
Dit arbejde vil få en konstruktiv form, så problemer og kriser kan bruges til at få et afsæt mod positive mål. Du vil træne at arbejde anerkendende og skærpet din evne til se muligheder fremfor forhindringer, og vil vil undersøge vigtigheden af motivation som en afgørende faktor i personligt udviklingsarbejde. 
Hvordan styrkes den? Hvordan tager man beslutninger som bliver til noget? Hvordan bliver man vedholdende? Hvordan kan man både være realistisk og sætte høje mål?
Ovenstående er nogle af de områder vi kommer omkring i coachingmodulet, og du vil lære en hel masse andre elementer som sætter skub i handlekraften hos din fokusperson.
Du lærer selv at sætte mål, lave handleplaner, og bruge dem til værdifuld evaluering i samarbejdet. På modulet vil du styrke din evne til at være nærværende og kontaktfuld i dit arbejde, og få tillid til dit sanseapparatet som et præcist hjælpemiddel i relationsarbejde.