Stacks Image 2083
Modul 3: Netværk

Modul 3 har fokus på mentors rolle som tovholder i samarbejdsrelationer, og giver indblik i hvordan man kan bruge sig selv bedst muligt i arbejdet med empowerment, så dem man arbejder med lærer at tage lederskab i eget liv. Som mentor er man ofte den person, der i en periode har mest kontakt med sin fokusperson, hvilket gør mentor velegnet til at få et overblik i forhold til de forskellige tiltag og indsatser der bliver gjort for denne. Mentoren har derfor et særligt ansvar til at bruge sin indflydelse og medvirke til at gøre den fælles indsats velkoordineret.

Du vil på dette modul få indsigt i kommunale arbejdsmetoder, og de forventninger og behov de forskellige forvaltninger har i forhold til mentorindsatser, så du kan koordinere dit arbejde præcist, og du vil få ‘hands on’ undervisning fra dygtige mentorer der arbejder i forskellige felter af mentorarbejdet.
Du vil få indsigt i, hvordan du kan benytte eksisterende netværk af fagpersoner, der kan yde ekspertbistand, når du har mentoropgaver der kræver mere end du alene kan honorere. Eksempelvis hjælp i forhold til: misbrug, kriminalitet, psykiske problematikker etc.

Vi vil på dette kursus fortsætte med at styrke din evne til skriftlig dokumentering i dine mentoropgaver, og give dig redskaber til, hvordan du opsamler essensen i dine arbejdsforløb.
For at blive langtidsholdbar i dit arbejde er det vigtigt at få ordentlig supervision, og på dette modul vil du, som en del af den nødvendige og væsentlige selvomsorg i kontaktarbejde, introduceres til supervisionsbegrebet.