MentorAkademiets vision

Vores vision for fremtidens mentor er ambitiøs.
Vi brænder for at uddanne mentorer, der kan være den afgørende forskel for mennesker, som behøver en bærende, hjertevarm og professionel relation i en periode, hvor de af forskellige grunde har brug for inspiration og læring, eller et ekstra løft i livet. Vi véd, at den personlige kontakt og “mesterlære” i livet, kan gøre en meget stor forskel for det enkelte menneske, og kan skabe et afgørende skift i et menneskes livsbane.

Mentorarbejde er ikke raketvidenskab - men det er andet og meget mere end hyggeligt samvær, så stor faglig viden og menneskelige kvaliteter er væsentlige, hvis du skal få succes i dit mentorarbejde.

Vi har formet vores uddannelse og kurser med udgangspunkt i metoder, træning og viden fra: pædagogik, undervisning, coaching, mindfullness, neurobiologi, kognitiv psykologi, psykoterapi og enneagrammets personlighedstyper. Vi mener, at der er brug for at bygge bro mellem forskellige typer faglighed i udviklingen af dygtige mentorer, og at de nævnte metoder og vidensområder, alle bidrager med elementer, som vi forsøger at integrere i en nytænkende arbejdsform, for at medvirke til at dække de stigende behov, der er for dygtige relationsarbejdere, som evner at skabe vedvarende positive forandringer.

Vi ser, at mentorarbejdet med tiden vil blive mere og mere specialiseret som arbejdsfelt, og forestiller os at mentoruddannelser, inden længe, vil vinde indpas på lige fod med pædagog- og lærerseminarieuddannelserne. Det er derfor meget vigtigt, at vores mentorer bliver uddannet på en realistisk måde, i forhold til de udfordringer, de møder i det direkte kontakt- og procesarbejde med medmennesker med særlige udfordringer. Dette er særligt vigtigt, hvis man som mentor skal undgå udbrændthed og stress i sit arbejdsliv. Udover den fagligt omfattende viden vores mentorer får, vægtes det derfor også, at mentoren arbejder med det vigtigste af alle redskaber i relationsarbejdet: Sig selv.
Den personlige baggrund, egne kompetencer og personlige udviklingspunkter.

Vores vision for mentorarbejdet og uddannelser i vores regi, er derfor at kursisterne bliver fagligt kompetente, og at de også udvikler sig som privatpersoner, så de bliver “langtidsholdbare” i mentorarbejdet. Vi vil højne kvaliteten af mentorarbejde i Danmark, og vi vil medvirke til udvikle mentorer hvor, og når, der er brug for det, og bidrager meget gerne med vores viden og erfaringer i samarbejde med både kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Hjælp os med at føre vores vision ud i livet, og kontakt os gerne for samarbejde.