Fremtidens mentor

Det er krævende at være mentor. Og anderledes på væsentlige punkter end at være coach, vejleder, lærer og andre lignende funktioner i samme arbejdsfelt. Som mentor er det nemlig også en del af din opgave at være en god rollemodel, idet du går foran og inspirerer med din personlighed. Du videregiver din version af verden og påvirker din mentee til at bevæge sig i en positiv og udviklende retning. Ud over faglig kunnen bruger du også dig selv som menneske og privatperson som illustration på en livskvalitet, der er funderet i dine normer, værdier og etik.

En coach er spejl for sin fokusperson og alle svar findes hos den coachede selv ved at stille de rigtige spørgsmål. Som mentee i et forløb hos en mentor har man brug for at være ”misundelig på den gode måde” på sin mentor og ville have noget af det han eller hun besidder, gennem samvær og læring.

Relationen mellem mentor og mentee bygger på motivation, rådgivning, coaching, undervisning og det gode eksempel, og til tider kræves kærlige konfrontationer og opmuntringer af den mere direkte art. Sammen sætter I målet for relationen og det er mentors opgave undervejs at minde om dette mål og holde fokus, men også at tage stilling til eventuelle ændringer af målet undervejs, når nye faktorer dukker op.

I MentorAkademiet vægter vi derfor dine menneskelige kvalifikationer lige så højt som dine faglige, da det ene ikke fungerer uden det andet. Du vil derfor på vores uddannelser opleve, at spejlet i høj grad vendes mod dig selv, så din bevidsthed på egne kompetencer højnes, ligesom der sættes spot på de mindre hensigtsmæssige sider, du har med ind i arbejdet med at hjælpe et andet menneskes udviklingsproces på vej.

Essensen af mentorarbejdet er at kunne give sine livserfaringer og faglige viden videre, og derved være katalysator for et andet menneskes mulighed for at nå sine personlige mål og drømme.

Som mentor hos os får du et stærkt fagligt fundament, en styrket motivation for at arbejde med andres personlige og faglige udvikling, mere bevidsthed på dit personlige lederskab, dine menneskelige og sociale kvalifikationer, samt træning i at udvikle tolerance overfor menneskelige forskelligheder.

vm@mentorakademiet.dk Tlf.: 22 50 27 64