Stacks Image 2083
Supervision og Mentor

Supervision er bydende nødvendigt når man arbejder med nære menneskelige relationer og andre menneskers udfordringer og udvikling.
Det kan ind imellem være psykisk hårdt at arbejde med mennesker som har store udfordringer - og for at man skal kunne bevare en sund balance i sit arbejde, er det nødvendigt at man har rum til reflektion, faglig deling og en mulighed for at slippe “dampen ud” når man frustreres fagligt.
Mentorer arbejder ofte alene, og har derfor ekstra brug for at have et kollegialt fagligt felt til rådighed, hvor man kan lære af hinanden, have en fælles erfaringsdannelse og et forum for vidensopsamling.

Du lærer at give og modtage supervision i en form, hvor vi bruger reflekterende team. Denne form for supervision inddrager en supervisor, en supervisant og et reflekterende team, som består af en gruppe kolleger som er aktivt med i supervisionsprocessen.
Vi har valgt at undervise i denne supervisionsform, fordi det er en metode som inddrager hele gruppens engagement og faglige kompetencer.
Denne supervisionsform er specielt velegnet til vidensdeling og fælles ny erfaringsdannelse, og den medvirker til at skabe af et tillidsfuldt og åbent kollegialt arbejdsklima.
Undervisningsform: Teori, praksistræning, gruppereflektion og direkte supervision.
Varighed: 4 dage / 9.00 - 15.00
Pris: Kr. 3.600 pr. person ved min. 10 deltagere. Kursusmaterialer inkluderet.
Sted: Hos Jer.
Information/tilmelding: viggo@mentorakademiet.dk
Åboulevard 5. 2.2. - 1635 København V
Tlf:: 22 50 27 64.