Mentorer - hvorfor har vi brug for dem?Vi støder på mentorbegrebet alle steder i det offentlige rum. Er det bare en ny trend, hvor gammel vin hældes på nye flasker? Eller er det starten på en ny måde at få potentialer i spil hos det enkelte menneske?
Jeg tror på det sidste - og jeg tror at mentorer er kommet for at blive.

Til gengæld tror jeg også, at mentorarbejdet kræver, at mentorer bliver fagligt og personligt forberedt på, hvad intensivt kontaktarbejde indbefatter.

Man må lære, hvad det gør ved én, at være tæt på et andet menneske i medgang og - måske oftest - modgang, og samtidig formå at kunne hjælpe dette menneske gennem kriser og personlige udfordringer uden at slippe kontakten. At turde blive der - også når tingene er vanskelige.

I mentorjobbet vil du møde frygt, vrede, glæde, personlig modstand og store følelser i samarbejdet, så det er en rigtig god idé, hvis du har været i disse "rum" før - og ikke vælter i dem.Det kræver nysgerrigheden og modet til at arbejde med disse følelser i ens eget liv, og have lyst til at holde sig selv vågen og i proces, med dét der bøvler og har brug for at blive udforsket.


Hvis ens egen udviklingsproces holdes levende, er det meget nemmere og mere naturligt at kunne hjælpe andre i deres livsudfordringer, og se det som en vigtig og naturlig del af livet, som indeholder en masse næring og brændstof. Brændstof som giver livsglæde og succesoplevelser, når udfordringerne forvandles.


Det er derfor, vi i MentorAkademiet fokuserer på nødvendigheden af, at forholde sig til personerne bag mentorrollen. Fokuserer på det grundlag der er for dit relationsarbejde - nemlig dig selv!

Det er måske det allervigtigste - at vi opdager, at faglige teorier og teknikker ikke kan træde i stedet for evnen til personlig kontakt og nærvær.
Og det er den personlige kontakt og nærværet der afgør, om der rent faktisk opstår et møde mellem to mennesker, så derfor er det mindst lige så vigtigt at prioritere træning i den del af kontaktarbejdet.

Så jeg glæder mig til det bliver moderne at fokusere på træning i personlig kontakt og nærvær, og en obligatorisk del af pensum at beskæftige sig med personlige udviklingsprocesser på pædagog- og lærerseminarierne.

Kontaktarbejdere har brug for det! - så træn det, hvis du er aktiv i feltet - og fald ikke i søvn i faglig selvtilfredshed:-)Viggo Müller
MentorAkademiet
Mar 2016
Oct 2014