Stacks Image 12075
Supervision - individuelt eller gruppe.

Supervision er bydende nødvendigt når man arbejder med nære menneskelige relationer og andre menneskers udfordringer og udvikling.
Det kan ind imellem være psykisk hårdt at arbejde med mennesker som har store udfordringer - og for at man skal kunne bevare en sund balance i sit arbejde, er det nødvendigt at man har rum til reflektion, faglig deling og en mulighed for at slippe “dampen ud” når man frustreres i sit arbejde.
Mentorer arbejder ofte alene, og har derfor ekstra brug for at have et kollegialt fagligt felt til rådighed, hvor man kan lære af hinanden, have en fælles erfaringsdannelse og et forum for vidensopsamling.
Supervision er desværre ofte en mangelvare for mennesker der arbejder i det relationelle felt, hvilket vi gerne vil medvirke til at forandre. Supervision er ofte det der bliver sparet på, når man opretter mentorkorps, selvom det er den mest effektive metode til at:

  • styrke den fælles faglighed
  • medvirke til at det psykiske arbejdsklima bliver sundt
  • sikre at mentorerne kan holde balancen i et ofte vanskeligt kontaktarbejde
  • opsamle erfaringer og viden fra mentorarbejdsfeltet til gavn for hele gruppen
  • fastholde mentorerne i korpset gennem den positive støtte der er i god supervision
  • undgå arbejdsmæssige belastningsskader som medvirker til sygemeldinger.

Vi tilbyder supervision individuelt og i grupper, hvor I kan komme til os, eller vi kan afholde supervisionen på Jeres arbejdsplads.
Vi arbejder i grupper med en supervisionform, hvor vi bruger et reflekterende team.
Denne form for supervision inddrager en supervisor, en supervisant og et reflekterende team, som består af en gruppe kolleger som er aktivt med i supervisionsprocessen.
Vi har valgt denne supervisionsform, fordi det er en metode som inddrager hele gruppens engagement og faglige kompetencer, og som er specielt velegnet til vidensdeling, fælles ny erfaringsdannelse, og som medvirker til at skabe af et tillidsfuldt og åbent kollegialt arbejdsklima.


Konsulentbistand

Vi har stor erfaring i mentorarbejdet, og det kan være en god idé at få kvalificeret hjælp udefra, når man starter mentorkorps op.
Mentorarbejde er en fantastisk virkningsfuld og vigtig måde at yde støtte på, men det skal organiseres godt og man skal tage vare på sine mentorer, så de har sunde rammer og gode udviklingsmuligheder i deres arbejde.
Det kan vi hjælpe Jer med at skabe!

I kan få hjælp til rekrutteringen af Jeres mentorer, så I får de rigtige mennesker til de målgrupper der skal have støtte. I kan få praktiskviden om, hvad man skal tage højde for, når et mentorkorps skal oprettes og organisationen skal skabes - og vi kan hjælpe Jer med at afdække, hvad Jeres mentorkorps har brug for i en yderligere opkvalificering.

Ring eller skriv, hvis du har brug for en snak om afklaring af jeres behov eller yderligere info.
Kontakt: viggo@mentorakademiet.dk - Tlf:: 22 50 27 64.
Adresse: Åboulevard 5. 2.2. - 1635 København V